Διαδικασία ένταξης

Διαδικασία ένταξης & απονομής σήματος

 

Για να αναγνωρισθεί μια επιχείρηση και να λάβει το σήμα «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα παρακάτω στάδια:

  1. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση συμπληρώνει και υποβάλει την αίτηση online μέσω της ιστοσελίδας: Υποβολή Αίτησης
  2. Κατόπιν ελέγχου της αίτησης ζητούνται από την επιχείρηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  3. Η ομάδα ελέγχου και επιθεώρησης διενεργεί αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και αν κριθεί απαραίτητο διενεργείται και επιτόπια αξιολόγηση στην έδρα της επιχείρησης.
  4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και τηρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια εκδίδεται η άδεια χρήσης σήματος, η οποία έχει ετήσια ισχύ και συνδρομή, ενημερώνεται η ιστοσελίδα των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών και δημοσιεύεται δελτίο τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 

Σε περίπτωση που λάβετε την τελική έγκριση, το ετήσιο κόστος συμμετοχής στην Πρωτοβουλία μας ανέρχεται στα 150,00 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας θα μπορείτε να συμμετέχετε σε κοινές δράσεις. Αν κάποια δράση χρειαστεί επιπλέον κάποια οικονομική συμμετοχή τότε θα ενημερώνεστε εγκαίρως και εφόσον επιθυμείτε θα συμμετέχετε και σε αυτή.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Χρήσης Σήματος.

 

 

"Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» αξιολογεί και αποδίδει το ανάλογο σήμα σε μικρές ελληνικές παραγωγικές & μεταποιητικές επιχειρήσεις Περισσότερα...

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΙΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Νέας Εφέσου 15, 16121

Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα

+30 210 7244120

info@smallgreekproducers.com

www.smallgreekproducers.com

 

Μάθετε τα νέα μας


Η αγορά των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών