Οι "Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η ιδέα «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί»

Η ιδέα του σήματος "Μικροί Έλληνες Παραγωγοί" είναι μια πρωτοβουλία μικρών ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων.

Βλέποντας και ζώντας σε καθημερινή βάση τις ανάγκες του κλάδου των μικρών παραγωγών, οι οποίοι αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας προχωρήσαμε σε αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει στην αναγνώριση, τη στήριξη και την ανάπτυξη εκείνων των μικρών παραγωγών που μοχθούν σε καθημερινή βάση να παράγουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας τόσο την τοπική κοινωνία αλλά και την ελληνική οικονομία.

Επιθυμούμε να προστατευτούν και να αναδειχθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που παρά το μικρό τους μέγεθος, εδρεύουν στην Ελλάδα, παράγουν στην Ελλάδα, προσφέρουν εργασία στους συνανθρώπους μας, συμβάλουν στην εθνική οικονομία,  διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και πρέπει να διακρίνονται από τους καταναλωτές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Επιπλέον μέσω της απονομής του σήματος "Μικροί Έλληνες Παραγωγοί" οι μικροί παραγωγοί προστατεύονται από προϊόντα τα οποία δεν είναι ελληνικά αλλά «βαπτίζονται» ελληνικά ή παραπλανούν τους καταναλωτές σε σχέση με την προέλευσή τους.

Ένας αναγνωρισμένος «Μικρός Έλληνας Παραγωγός» είναι μια μικρής κλίμακας, συχνά οικογενειακή, παραγωγική – μεταποιητική επιχείρηση που έχει επιλέξει παρά τις αντιξοότητες να διατηρεί τη φορολογική και επιχειρηματική έδρα της στην Ελλάδα, να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, να παράγει ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, να απασχολεί έως 10 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος πωλήσεων να μην υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή τα 2.000.000 ευρώ για συγκεκριμένες δραστηριότητες που αναφέρονται στον Κανονισμό.

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» αξιολογεί και αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις εκείνες που τηρούν τα παραπάνω κριτήρια και αποδίδει το ανάλογο σήμα , ώστε τα προϊόντα να το φέρουν ως αναγνωριστικό σήμα, προκειμένου οι έμποροι και οι καταναλωτές που επιθυμούν να στηρίξουν την μικρή ελληνική παραγωγική επιχειρηματικότητα να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα και να τα επιλέγουν.

 

 

"Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» αξιολογεί και αποδίδει το ανάλογο σήμα σε μικρές ελληνικές παραγωγικές & μεταποιητικές επιχειρήσεις Περισσότερα...

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΙΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Νέας Εφέσου 15, 16121

Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα

+30 210 7244120

info@smallgreekproducers.com

www.smallgreekproducers.com

 

Μάθετε τα νέα μας


Η αγορά των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών