Το σήμα Μικροί Έλληνες Παραγωγοί

 

Αριθμοί καταχώρησης στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων N260028, N263059