Μελέτες HACCP / ISO 22000

HACCP

Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια συστηματική προσέγγιση και μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης.

Η τεκμηριωμένη εφαρμογή των αρχών του HACCP είναι υποχρεωτική για  όλες τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά.

Έχει ως κύριο στόχο την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων ενώ ταυτόχρονα τονίζει τον ρόλο που έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης του κλάδου των τροφίμων & των ποτών στην πρόληψη και την επίλυση προβλημάτων με απώτερο στόχο την παραγωγή ασφαλών προϊόντων.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και επίβλεψη του συστήματος HACCP αναλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

 

ISO 22000

Το πρότυπο ISO 22000:2018 αποτελεί ένα εστιασμένο, ολοκληρωμένο και συνεπές Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων.

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει το πρότυπο και πιστοποιείται κατά ISO 22000 τεκμηριώνει ότι συμμορφώνεται με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφύγει τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, να μειώσει τις αστοχίες του αλλά και να αντιμετωπίσει ανά πάσα στιγμή τυχόν διατροφικές κρίσεις. Μέσα από το πρότυπο ISO 22000 ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης  και η επιχείρηση αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εφαρμογή και προετοιμασία για την πιστοποίησή του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

"Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» αξιολογεί και αποδίδει το ανάλογο σήμα σε μικρές ελληνικές παραγωγικές & μεταποιητικές επιχειρήσεις Περισσότερα...

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΙΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Νέας Εφέσου 15, 16121

Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα

+30 210 7244120

info@smallgreekproducers.com

www.smallgreekproducers.com

 

Μάθετε τα νέα μας


Η αγορά των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών