Κριτήρια απονομής

Κριτήρια απόνομής σήματος "Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

 

Για να απονεμηθεί το σήμα στα προϊόντα μιας επιχείρησης θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

 

  • Να έχει την επιχειρηματική της έδρα στην Ελλάδα
  • Να παράγει τα προϊόντα της στην Ελλάδα
  • Να είναι αυτόνομη επιχείρηση (όχι θυγατρική, κτλ)
  • Να απασχολεί το μέγιστο 10 άτομα μόνιμο εργατικό προσωπικό
  • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της να μην ξεπερνά τις 500.000 € ή τα 2.000.000 € για συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες.
  • Να είναι καθόλα νόμιμη και να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας
  • Να τηρεί τις απαραίτητες διαδικασίες και προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας

 

Σε ποιες επιχειρήσεις και προϊόντα μπορεί να απονεμηθεί το σήμα «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί»:

 

  • Το σήμα απονέμεται σε κάθε επιχείρηση που τηρεί τα παραπάνω κριτήρια καθώς και στα προϊόντα που παράγει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.
  • Το σήμα δεν μπορεί να απονεμηθεί σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει ένα προϊόν που δεν το παράγει η ίδια, αλλά το παράγει άλλη επιχείρηση για λογαριασμό της, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη ως "Μικρός Έλληνας Παραγωγός" από την Πρωτοβουλία.
  • Το σήμα δεν μπορεί να απονεμηθεί σε επιχείρηση που δεν διαθέτει έδρα και εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα και διαθέτει μόνο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Χρήσης Σήματος.

 

"Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» αξιολογεί και αποδίδει το ανάλογο σήμα σε μικρές ελληνικές παραγωγικές & μεταποιητικές επιχειρήσεις Περισσότερα...

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΙΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Νέας Εφέσου 15, 16121

Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα

+30 210 7244120

info@smallgreekproducers.com

www.smallgreekproducers.com

 

Μάθετε τα νέα μας


Η αγορά των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών