Οι στόχοι μας

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας "Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» έχει ως στόχους να:

 

  • Να αποτελέσει ένα αναγνωριστικό σήμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας
  • Να στηρίξει την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών μικρών παραγωγικών επιχειρήσεων
  • Να αποτελέσει ένα έμπιστο σήμα – εργαλείο του σύγχρονου καταναλωτή μέσα από το οποίο θα μπορεί να επιλέγει προϊόντα που παράγονται από μικρές ελληνικές επιχειρήσεις
  • Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών Ελλήνων παραγωγών
  • Να καθιστά γνωστό το σήμα «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί»
  • Να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης απέναντι στα ελληνικά προϊόντα
  • Να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές κάθε ηλικίας να αναγνωρίζουν τα προϊόντα των μικρών ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων αναπτύσσοντας έτσι ένα καταναλωτικό προφίλ που θα στηρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία
  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και στις μεταξύ τους συνέργειες

 

 

"Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

Η πρωτοβουλία «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» αξιολογεί και αποδίδει το ανάλογο σήμα σε μικρές ελληνικές παραγωγικές & μεταποιητικές επιχειρήσεις Περισσότερα...

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΙΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Νέας Εφέσου 15, 16121

Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα

+30 210 7244120

info@smallgreekproducers.com

www.smallgreekproducers.com

 

Μάθετε τα νέα μας


Η αγορά των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών