Σε ποιούς απευθύνεται το σήμα "Μικροί Έλληνες Παραγωγοί"

  • Σε όλες τις μικρές παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια απονομής του σήματος.
  • Σε όλους τους καταναλωτές που επιθυμούν να γνωρίσουν και να στηρίξουν τους Μικρούς Έλληνες Παραγωγούς
  • Σε εμπόρους, εξαγωγείς, επαγγελματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν και να στηρίξουν τους Μικρούς Έλληνες Παραγωγούς
  • Σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον οργανισμό και τα αναγνωρισμένα μέλη
  • Σε δημοσιογραφικούς φορείς, τον τύπο, bloggers κ.ά. που επιθυμούν να στηρίξουν το έργο και τους στόχους των Μικρών Ελλήνων Παραγωγών